FoUS seminarium: Äldres inflytande inom hemtjänsten

Händer

Anna Dunér, professor i socialt arbete och Angela Bångsbo, lektor i vårdvetenskap, berättar om sitt forskningsprojekt som syftar till att utveckla möjligheterna för äldre personer som lever med lätt till måttlig demenssjukdom att få större inflytande över beslut och val kring sin hemtjänst.

Läs mer om seminariet och anmäl dig här