FoUS seminarium: Val av insatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Filip Wollter, lektor i social välfärd, berättar om sin doktorsavhandling som handlar om val och utformning av insatser för barn och unga och vuxna missbrukare inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Socialtjänstlagen ger socialtjänsten och kommunerna stort handlingsutrymme att utforma individanpassade insatser. Vilka resonemang och argument används när man väljer och utformar insatser i individärenden? Hur används kunskap i dessa resonemang och hur påverkas de av lokala organisatoriska villkor?

Läs mer om seminariet och anmäl dig här