Inblicksfrågan: Om att kompostera plastbestick

Plastbestick

Frågan lyder:

”Vad finns det för maxtid på att kompostera plastprodukter och då främst bestick. Jag fick en komposterbar sked av plast i sommar. Den verkar vara helt opåverkad av vatten, jord, m.m.. Om jag lägger den på komposten så tror jag det kommer ta åtskilliga år innan den är komposterad… Det måste finnas någon kravställning för att få märka produkter på detta sätt?”

Mikael Skrifvars, professor i polymerteknologi, förklarar:

– För att en plast ska få kallas komposterbar gäller att 90 procent av plasten inom 12 veckor bryts ned till fragment mindre än 2 millimeter. Vid nedbrytningen bildas det koldioxid, vatten och biomassa. Plasten får inte heller innehålla tillsatsämnen som innehåller tungmetaller som kan förorena jorden vid nedbrytningen. Detta finns reglerat i standarder.

– De komposterbara plaster som finns på marknaden måste dock hanteras vid en industriell kompostanläggning, där processen håller rätt temperatur och fuktighet. Detta bör fungera t.ex. vid de anläggningar där matavfall m.m. hanteras från hushåll.

– Det finns vissa plaster som består av polymerer vilka även bryts ned i en öppen (aerob) miljö, som en hushållskompost. Dessa är dyra att tillverka och har inte de egenskaper man vill att plasten ska ha. Enstaka komposterbara plastbestick bör därmed kunna läggas med övrigt bioavfall, men i slutändan måste de lokala avfallshanterarna svara om detta kan göras.

Från Borås lokala avfallshantering, Borås Energi och Miljö, lämnas besked att plastbesticken ska slängas med brännbart avfall.

Bättre med träbestick

Nils Lindh, hållbarhetshandläggare på högskolan kommenterar också:
– För hanteringen på högskolan skulle jag säga att den typen av bestick och andra saker av så kallade komposterbar plast sorteras som brännbart. Men överlag är det bättre med vanliga bestick som diskas och endast i nödfall engångsbestick, där jag bedömer att det är bättre med sådana som är tillverkade av FSC-märkt trä. Dessa sorteras också som brännbart avfall även om det står att de är komposterbara. "