Lunch & Learn: AI och visualisering för omvärldsbevakning – hantera komplex och omfattande information

På detta lunch & learn berättar vi om ett exempel där visualisering och semantisk analys med hjälp av machine learning kombinerades för att angripa utmaningen i ett kartläggningsprojekt (state of the art).

Gustaf Nelhans och Johan Eklund från Högskolan i Borås Data as Impact Lab berättar om hur de använde bibliometriska metoder för att kartlägga och analysera relevant litteratur, och sedan undersöka innehåll och metadata för den litteratur som hittades.

Med det underlaget gick de sedan vidare och gjorde semantiska analyser på de identifierade artiklarna i tidigare sökning, bland annat utvecklade de en strategi för att extrahera fraser som skulle kunna utgöra svar på specifika frågor. Tillvägagångssättet, känt som question answering (QA), använder djupinlärning och språkmodellering (SciBERT). 

Bakom eventet står Drive Sweden och AI Sweden med gäster från Högskolan i Borås Data as Impact Lab. 

Läs mer om eventet och anmäl dig