Till minne av Gunnar Ivarson

Porträttbild av Gunnar IvarsonGunnar Ivarson var en mjuk, driven och generös person med brinnande entusiasm, och han var mycket engagerad i högskolans utveckling.

– Det är med stor sorg vi konstaterar att en mycket engagerad och driven röst har tystnat. Högskolan har förlorat en viktig extern företrädare för högre utbildning och forskning. Att Gunnar var en person som visste vad han ville var det ingen tvekan om – Högskolan i Borås skulle ha Sveriges bästa byggutbildningar! För att uppnå detta arbetade han uthålligt, engagerat och konstruktivt såväl som person som genom den stiftelsen som bär hans namn. Vi kommer att minnas honom som en av våra främsta stödjare, säger rektor Mats Tinnsten.

Gunnar Ivarson har under merparten av sitt liv varit verksam i bygg- och fastighetsbranschen. Hans engagemang för högskolans utbildningar inom samhällsbyggande startade på 90-talet, vid det som då hette Institutionen Ingenjörshögskolan. Han såg den stora potential som studenter från byggutbildningarna hade, och år 1998 var han med och startade högskolans första affärsingenjörsutbildning. Det var av största vikt att utbildningarna hade näringslivsförankring – något som han verkligen brann för. I många år satt han också med i branschrådet för högskolans byggutbildningar.

År 2009 mottog högskolan den första stora donationen från Gunnar Ivarson, 1 miljon kronor som skulle gå till stipendier, studiebesök och sociala aktiviteter vid byggutbildningarna. År 2012 startades Gunnar Ivarsons stiftelse för hållbart samhällsbyggande som, för Högskolan i Borås, har varit en viktig medfinansiär, och som har möjliggjort stora framsteg inom såväl utbildning som forskning. Genom åren har han donerat över 30 miljoner kronor till Högskolan i Borås.

Kimmo Kurkinen, universitetsadjunkt vid Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, har arbetat med Gunnar Ivarson i 20 år och minns honom med värme.

– Han var en fantastisk man med ett otroligt driv, och han ville verkligen att högskolans byggutbildningar skulle moderniseras och följa med i utvecklingen, berättar han.

– Det han var mest nöjd med var att han möjliggjorde nätverkande mellan studenter och näringsliv genom det som kallas ”Byggpuben”, och han såg hur samarbetet mellan näringsliv och utbildning växte. Gunnar ville bygga broar, och det lyckades han verkligen med.

På sin födelsedag, den 11 september, donerade han varje år pengar till Studentkåren i Borås.

– Det är med stor sorg vi tar emot beskedet om Gunnars bortgång. Han har gett studentkåren möjlighet att bedriva vår studiesociala verksamhet för alla studenter, och han har i synnerhet gett byggstudenterna möjlighet att möta byggbranschen i såväl formella som informella sammanhang. Våra tankar går just nu till Gunnars familj i en svår tid, säger Ebba Britmer, kårordförande.

Gunnar Ivarson har nyligen donerat ett konstverk till högskolan, som kommer att invigas under hösten.