Utbytesstudenter från Makerere University välkomnade till Högskolan i Borås

– Det känns jätteroligt att kunna ta emot utbytesstudenter från Makerereuniversitetet. Förutom de kurser som studenterna läser har de möjlighet att lära sig mycket i mötet med Bibliotekshögskolans forskare och att ta del av våra forskningsseminarier, sa tf proprefekt Monika Johansson.
Hon välkomnade studenterna tillsammans med prorektor Kim Bolton, akademichef Martin G Erikson, projektsamordnare Veronica Trépagny och programansvarig Maria Ringbo.

Studenterna kommer läsa två kurser på bibliotekarieprogrammet, vilka ges på engelska, samt en kurs i svenska språket, under de fem månader de tillbringar i Sverige. Dessutom skriver de uppsats om svenska biblioteks- och arkivverksamheter. Förutom nya kunskaper och erfarenheter från sina studier, berättade studenterna att de ser fram emot att lära känna kulturen och studentlivet i Borås, göra utflykter och förhoppningsvis hinna uppleva snö, innan de åker tillbaka i januari. Om några veckor väntar bland annat studiebesök till universitetsbiblioteket i Göteborg.

 

 

 

 

 

 

Från vänster: Maria Ringbo, Martin G Erikson, Innocent Ngowi, Arnold Kato, Monica Johansson, Veronica Trépagny, Esther Nakibuka, Kim Bolton. Sittande: Jamirah Nagujja, Abubakari Ssemwogerere. Saknas på bilden gör Immaculate Kavunaani.

Om Linnaeus-Palme och Erasmus+ ICM

Hälften av studenterna från EASLIS som nu besöker Borås är Linnaeus-Palmestipendiater och hälften har Erasmus+-stipendier.

Linnaeus-Palme är ett program som syftar till att etablera långsiktiga ömsesidiga samarbeten med lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Genom att integrera globala perspektiv ska kvaliteten på den högre utbildningen höjas.

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT vid Högskolan i Borås är aktiv i två olika Linnaeus-Palmeutbyten – ett med Makerere University i Uganda och ett med Universidade Federal de Santa Catarina i Brasilien.

Erasmus+ ICM, International Credit Mobility, är ett utbytesprogram som är öppet för länder utanför det traditionella området för Erasmus+. Högskolan söker medel tillsammans med specifika partneruniversitet. I detta utbyte med Makerere University finns utrymme inte bara för studenter, utan också för lärare, administrativ personal och exempelvis bibliotekarier att söka utbyte!

Läs mer om utbytesmöjligheterna

Nyheten från Makerere University om utbytet 

Fler möjligheter för utbyte med Uganda

Läs mer om Linnaeus-Palmesamarbetet