Aktuellt på VS, april 2022

Biblioteket

6 maj arrangerar vi Biblioteksfrukost med boktips. Denna gång testar vi att köra det i hybridform, där du antingen är välkommen att vara med på plats eller via Zoom. 

Erfarenhetsutbyte med EduTech

11 maj kl. 15:30 är det dags för erfarenhetsutbyte med EduTech. Temat är Undervisningen efter pandemin – vad har vi lärt oss och hur vill vi jobba i framtiden?

Biblioteksfika

18 maj bjuder biblioteket in till en presentation och visning av biblioteket, med en särskild tanke på de kollegor som började på högskolan under pandemin. Det bjuds på fika!

Utvecklingskonferens för anställda

24 november kommer EduTech att tillsammans med Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning, HUF, arrangera en intern konferens och kompetensutvecklingsdag riktad till högskolans lärare och personal. Mer information om detta kommer i höst.

Campus och hållbarhet

Telefoniansvar

Campus och hållbarhet har tagit över telefoniansvaret från IT-avdelningen, just nu lägger receptionen mycket tid på att komma in i frågorna.

Effektivisering av postutdelningen

En effektivisering av postutdelningen genomförs just nu, post kommer att lämnas ut på något färre ställen och på så sätt ge mer tid till andra uppdrag.

ISO-certifiering

Inom området hållbar utveckling utreds om högskolan ska gå över från ISO 14001 till ISO 26000. Det här utredningsarbetet kommer att pågå under 2022.

Ombyggnadsprojekt

Årets två stora ombyggnadsprojekt, nya lokaler för polisutbildningen på Sagagatan och nya lokaler för Kommunikationsavdelningen och Akademi 2 på plan D6 i Balder, är snart helt färdigställda. Parallellt med detta planeras kommande ombyggnadsprojekt, bland annat en helt ny studiomiljö för inspelningar, livestreaming och poddar.

Ny teknik

Ny teknik är på gång i salarna på D2. Det blir en bra uppgradering som möjliggör hybridundervisning för de lärare som så önskar. Ny teknik planeras även för salarna på H5.

Friskvård

En friskvårdsaktivitet i form av en konstpromenad pågår just nu på Campus och hållbarhet. Det är en veckovis promenad som kombineras med att upptäcka konst i vår stad.