Ny prefekt vid Institutionen för design

Hallå där, Clemens Thornquist! Vad innebär din nya roll som prefekt?

–  Jag har ett övergripande ansvar för forskning och utbildning i design. Men jag ser det som ett sätt att underlätta, möjliggöra och kanske även inspirera till att medarbetarna kan utveckla sig och verksamheten.

Vad är det som lockade dig till rollen?

– Det var ett naturligt steg för mig. Jag har varit inblandad i olika typer av ”prefekt-aktiviteter” redan tidigare. Jag har en vilja att vara med och ta ansvar för området helt enkelt.

Finns det något som ska bli extra roligt?

– Att få ta del av andras vardag på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Och att försöka bidra till andras utveckling.

Vilka utmaningar tror du att du kommer möta?

– Utmaningen är alltid att bli bättre än vad vi redan är. Att bibehålla en hög kvalitet och att hitta sätt att utvecklas som institution. Att helt enkelt fortsätta det arbete som tidigare prefekter gjort och att utveckla det ännu mer.

Hur vill du vara som chef?

– Jag hoppas kunna vara mig själv.

Visste du att...?
Clemens har arbetat på Textilhögskolan i drygt 20 år
Han disputerade vid Stockholms universitet