Högskolan i Borås stiger i Klimatstudenternas rankning

Rankningen har genomförts för tredje gången och Högskolan i Borås har rapporterat in resultat varje gång. Vid senaste mätningen 2021 hamnade högskolan på sjunde plats.

Nils Lind, handläggare för hållbarhetsarbetet på högskolan, kommenterar resultatet:

– Det är bra att vi ligger kvar rätt högt i rankingen. Att det kan slå olika mellan åren inser man när några lärosäten som toppade förra året ligger långt ner i år. Det avgörande är till sist att utsläppen hålls nere, ja, helst minskar.

Det har gått två år av mycket få tjänsteresor på grund av pandemin, vilket gör att de flesta högskolor har samma poäng i avdelningarna Flygutsläpp och Minskning av flygutsläpp.

Viktigt hålla nere flygresor

– Flygutsläppen kommer antagligen öka en del för alla högskolor och universitet nu när restriktionerna på grund av pandemin lyfts bort. Så nu gäller det för Högskolan i Borås liksom för alla lärosäten att medvetet arbeta för att hålla nere resor med flyg. Vissa resor behöver förvisso ske av flera anledningar, samtidigt har vi lärt oss att samarbeta så bra via Zoom och andra tjänster, att vissa resor faktiskt inte behöver göras.

Högskolan är nu inne i en fas att konkretisera nya mål för hållbar utveckling.

– I det arbetet ligger att utmanande och realistiskt konkretisera vad högskolan ska göra för att minska sin klimatpåverkan, säger Nils Lindh.

Läs mer

Detta mäts vid Klimatstudenternas rankning: flygutsläpp per årsarbetskraft, mätning av totala utsläpp, minskning av flygutsläpp och mål och handlingsplaner. Av 100 poäng fick högskolan i Borås vid denna mätning 83,5 poäng och placerar sig då efter Kungliga Tekniska Högskolan, 95 p, Sveriges Lantbruksuniversitet, 89,5 p, och Karolinska Institutet, 85 p.