Källkritik – kolla källan

Kolla källan

Var lite kritisk och fundera över om webbsidan eller det där inlägget som din kompis delat är något som inte bara är påhittat av någon för att fylla ett syfte. Är källan objektiv? Hur kan du ta reda på det? Det finns några saker man bör tänka på och det viktigaste är kanske vem/vilka är upphov till källan? 

Vem/vilka är upphov till källan?

Fundera över följande frågor för att ta reda på lite mer om upphovet:

 • Är det en myndighet eller organisation?
 • Är det ett företag eller kanske en privatperson?
 • Är det någon som kan ämnet? Kanske en forskare, historiker, läkare eller dylikt?
 • Är det någon du litar på? Även om din kompis delat ett inlägg, vem står bakom själva inlägget?

Varför är källan gjord?

Om du lyckats ta reda på vem som står bakom källan bör du fundera över varför källan är gjord.

 • Är det för att informera om något eller är det bara påhitt?
 • Vill någon sprida en åsikt om något eller någon?
 • Vill någon försöka sälja något?
 • Till vem riktar sig informationen?

Hur ser källan ut?

Det är även bra att titta på hur källan ser ut både innehållsmässigt och vad gäller formalia och layout. Verkar innehållet rimligt?

 • Finns det någon kontaktinformation och fungerande länkar?
 • Ser den ut att ha trovärdiga källhänvisningar?
 • Finns det ett senast granskad-datum?
 • Hur gammal är informationen?

Kan du jämföra med andra källor?

 Du kan även fundera på om du kan få fram information från andra ställen som stämmer överens med den information du precis tagit del av. Lita aldrig på endast EN källa.

 • Finns det annan trovärdig information som backar upp påståenden i det du läst?

Tänk först – dela sen

Nu när du känner att du börjat få koll på det här med bakgrundskoll och att försökt hitta upphovet till källan för att bedöma dess riktighet, då vill du kanske lära dig mer och utöka dina kunskaper inom området, tips på vidare läsning finner du nedan.

Det är såklart alltid bra att vara källkritisk, men i dagsläget med kriget i Ukraina kan det kännas extra viktigt att vara på hugget och vara kritisk till informationen som kommer i din väg. Lär dig att alltid vara kritisk till det du läser så att du inte sprider vidare information som inte stämmer, kolla alltid källan!

Nästa del i serien om källkritik kommer handla om uppsåtligt vilseledande källor.

Läs mer

Både Digiteket (en resurs från Kungliga biblioteket) och Internetstiftelsen (stiftelsen som ansvarar för internets svenska toppdomän .se) har mycket information om källkritik, både i text och små korta filmsnuttar:

Vill man läsa en sammanfattad information om källkritik har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) information på sin webbsida:

I en serie inlägg går biblioteket igenom några centrala delar av begreppet källkritik och ger tips på hur du kan granska och värdera information för att bedöma om den är relevant och trovärdig.

Del 2 i serien om källkritik: Om uppsåtligt vilseledande källor