Satsning på mer stöd till forskare

Under våren har en arbetsgrupp med representanter från bland andra GIO, Biblioteket och Kommunikation, samlat delar av verksamhetsstödet som redan i dag stöttar forskare på olika sätt. En del nya programpunkter särskilt riktade till forskare har skapats och andra, redan existerande aktiviteter, har plockats in i programmet.

– Vi har samlat ihop ett smörgåsbord av aktiviteter för forskare utifrån vad vi märker efterfrågas. Tanken är att detta ska vara ett komplement till vårt övriga arbete, och som förhoppningsvis gör att vi når fler. Lyckas vi så blir fler forskare ännu bättre på att skriva abstracts, berätta om sin forskning på ett populärvetenskapligt sätt, eller lyckas med sina publiceringar – för att nämna några saker, säger Lina Färm, forskningskommunikatör.


Bakgrunden är att medarbetarna som arbetar med forskarstöd har märkt att de inte når alla forskare och att de därför behöver göra en satsning på att marknadsföra sig själva.

– Vi träffar ju regelbundet forskare och ger råd och stöd i våra olika kompetensområden. En del har önskat att vi ska erbjuda den typen av presentationer eller workshops mer öppet, till alla forskare. Det var en idé som vi tog fasta på, säger Lina Färm.

Fler drop in-aktiviteter

Några nya aktiviteter startar redan i vår, men ännu fler kommer erbjudas till höstterminen. Det planeras bland annat för workshoppar i hur man skriver ett bra abstract, och hur man skriver kort och koncist, GIO anordnade nyligen ett seminarium där de senaste uppdateringarna från Horisont Europa presenterades, de kommer även hålla en informationsträff om att nätverka. Aktiviteterna ges i huvudsak på engelska och många kommer att ges digitalt och som drop in-aktiviteter.  

Katharina Nordling, bibliotekarie, berättar att biblioteket har ett tillfälle inplanerat under våren, som ska handla om hur forskare kan använda programmet Scopus för att se hur deras forskning används. Till hösten planerar de en serie av presentationer som ska handla om publicering.

– Vi vill visa att biblioteket vill vara en aktiv del i stödet runt forskarnas och doktorandernas publicering, och vi vill att de ska vara medvetna om att vi finns som ett stöd.

– Våra presentationer kommer handla om allt från att tipsa om sätt att hitta rätt källor att publicera sig i, att bli tillgänglig för så många som möjligt, och att efter publiceringarna kunna följa vad som händer med ens publikationer och hur de används.

Tjänster kan skräddarsys

Mats Dolatkhah

Mats Dolatkhah, forskningsrådgivare inom GIO berättar att deras planerade aktiviteter kommer blanda delar av GIO:s arbetsområden för att introducera och komplettera forskarna inför deras verksamheter.

– Det är viktigt för oss som jobbar inom forskningsstöd att informera våra målgrupper om det stöd som finns. Dessa informationsmöten är en introduktion till olika stödfunktioner och tjänster, som sedan ofta kan skräddarsys med utgångspunkt i specifika behov inom till exempel en forskargrupp.

Vårens aktiviteter

Tipsa oss
Har du förslag på teman eller aktiviteter inför hösten? Kontakta Lina Färm, forskningskommunikatör eller Katharina Nordling, bibliotekarie.

Mer information finns på sidan Forskningsstöd. Där kan du även läsa mer om det stöd som erbjuds av exempelvis GIO och Biblioteket.
Forskningsstöd 

Håll dig uppdaterad
Du hittar samtliga aktiviteter i kalendariet på hb.se/anstalld. Logga in på anställd-sidorna för att ta del av inbjudningar och meddelanden direkt till dig som forskar, så missar du inget viktigt!
Kalendariet för anställda nås via hb.se/anstalld