Uppstartmöte för ny fas i samarbete med Rwanda

Samarbetet som är inom ramen för Sida Research Training Partnership Programme genomförs mellan biblioteken på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Högskolan i Borås och universitetet i Rwanda.

Veronica Trépagny, projektsamordnare, vid Högskolan i Borås berättar:

– Högskolan i Borås har varit engagerad i och koordinerat Sida-projektet i Rwanda sedan 2013, men tillsammans med biblioteket på SLU först i den nya fasen som påbörjades 2019. Alexandre Lyambabaje, rektor vid University of Rwanda, och Diane Gashumba, Rwandas Nordenambassadör, som är koordinatorer för Sida-programmet i Rwanda är nya. Därför var det värdefullt att få träffa dem vid deras Sverigebesök på SLU i Alnarp. Särskilt efter pandemin, då vi bara har kunnat träffa våra partners digitalt, förklarar hon.

Vid besöket deltog även forskare från universiteten i Umeå och Uppsala. Under mötet presenterades de olika delprogrammen inom Sida-programmet och samarbetena mellan universitetet i Rwanda och de svenska lärosätena.

Hittills har samarbetet inneburit att två doktorander har disputerat inom biblioteks- och informationsvetenskap och i dagarna antas en tredje doktorand från Rwanda. Den första, Berthilde Uwamwezi, kommer att delta högskolans akademiska högtid 22 april.

– Vi ser också fram emot att kunna ta tag i samarbetet i kapacitetsuppbyggnaden av det rwandiska bibliotekets personal, där vi har en kurs på gång kring forskningsstöd som börjar på distans, men sedan fortsätter på plats i höst. En resa för planering av resten av året står också på programmet säger Veronica Trépagny.

Foto: Från vänster: Professor Alexandre Lyambabaje rektor vid University of Rwanda, Dr. Diane Gashumba, Rwandas Nordenambassadör, Etienne Ruvebana, huvudkoordinator för Rwanda-Sverige programmet, och Aline Umubyeyi, Deputy koordinator för programmet.