Välkommen på FoUS-seminarium: Vad är bästa möjliga kunskap inom socialt arbete?

Kerstin Svensson montage

I vilken form finns den bästa kunskapen?  Det finns de som hävdar att den professionella kunskapen finns hos varje enskild socialarbetare. Det finns de som hävdar att de bästa kunskaperna finns dokumenterade i fasta program och rutiner som noga beskrivits i manualer för alla att använda. Beroende på vilken syn man har på kunskap blir ”bästa möjliga” olika.

I denna presentation kommer variationen i synen på kunskap problematiseras och diskuteras i ljuset av vad det innebär att vara professionell i socialt arbete.

Läs mer och anmäl dig här