Förverkliga tankarna kring nya utvecklingsprojekt – ansök om rektors strategiska medel

Två gånger om året behandlas ansökningar till finansiering med rektors strategiska medel. Dessa medel går till utvecklingsprojekt som ligger i linje med de högskoleövergripande strategierna: digitalisering, profilering, miljöer för lärande samt tillsammans och gränsöverskridande.

Förutom att projektet ska vara kopplat till strategierna är det också krav på att det ska vara nyskapande, uppskalningsbart inom högskolan och utvecklande. Det ska alltså inte vara en del av ordinarie verksamhet.

Halvvägs för akademigemensamt projekt om digitala lärmiljöer

I den allra första ansökningsomgången, våren 2021, beviljades Akademin för vård, arbetsliv och välfärd samt Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT gemensamt medel för projektet ”Digitala lärmiljöer” vars syfte var att bygga upp en digital lärmiljö där studenter kan träna på kommunikation och interaktion i samband med bland annat svåra samtal. Målet är att skapa ett digitalt träningscentrum på högskolan som kan användas av flera av högskolans professionsutbildningar.

Emma Almingefeldt och Tobias Ruhtenberg, båda universitetsadjunkter vid Institutionen för pedagogiskt arbete, berättar status för projektet som nu kommit halvvägs.

– Under det första året har vi samlat in kunskap inom området och nu befinner vi oss i en genomförandefas som förhoppningsvis kommer utmynna i att vi gemensamt med andra institutioner tar fram olika simuleringsverktyg för att träna svåra samtal. Det som har varit mest givande i vårt projekt har varit att vi blev sammanförda med lärare från en annan akademi, sjuksköterskeutbildningen, och där igenom upptäckt många gemensamma pedagogiska utmaningar, säger Emma Almingefeldt.

– Rektors strategiska medel ger en möjlighet även för adjunkter att vara involverade och genomföra utvecklingsprojekt inom områden som man brinner för. Den kategorin lärare har mycket undervisningstid så oftast finns det inte tid för pedagogisk verksamhetsutveckling, konstaterar Tobias Ruhtenberg.

Läs mer

Läs mer om ansökningsprocessen och ta del av listor över tidigare beviljade projekt.

Läs mer om projektet ”Digitala lärmiljöer”.