LibKey Nomad - åtkomst till vetenskapliga artiklar

LibKey Nomad är ett webbläsartillägg som kan användas för att få tillgång till artiklar via biblioteket i söktjänster som Google Scholar och PubMed  samt på webbplatser för förlag och utgivare som fokuserar på vetenskapligt material.

Installera och använda LibKey Nomad

Ladda ner tillägget för din webbläsare via Third Iron:

När du installerat tillägget väljer du Högskolan i Borås som ditt bibliotek.

När en artikel finns tillgänglig visas ikonen för LibKey Nomad i nedre vänstra hörnet i webbläsaren. Tryck på den så visas artikeln. I databaser som till exempel PubMed och Web of Science visas ikonen i posterna i träfflistan och/eller i fullposterna. För att ikonen för LibKey Nomad skall visas krävs att biblioteket har ett abonnemang på aktuell artikel eller att den är fritt tillgänglig och finns med i samlingen.

När du befinner dig utanför campus ombeds du att logga in med ditt användarkonto innan åtkomst ges till artikeln (om den inte är fritt tillgänglig). 

Mer information

Hos Third Iron finns mer information om tjänsten.

Kontakt

Har du frågor om LibKey Nomad, kontakta biblioteket på e-post biblioteket@hb.se.