Polisutbildningens övningsmiljöer i internationellt samarbete

– Övningsmiljöerna på Sagagatan värderas väldigt högt av oss, och är något att se upp till för colombiansk polis. Miljöerna skapar väldigt tydliga förutsättningar för studenten att öva på moment kopplade till sin arbetsvardag och öva så verklighetstroget som möjligt, säger John Franco, polis och strategisk polisiär rådgivare på plats i Colombia.

Sedan nio år tillbaka har Polismyndigheten arbetat med utbildningsfrågor i Colombia tillsammans med colombiansk polis. Den colombianska polisen har haft en brist på förtroende hos allmänheten. Det har konstaterats att en av orsakerna till detta är för lite tid för praktiska övningar under utbildningen. 

– Colombiansk polisutbildning är väldigt ”tung” när det kommer till den teoretiska delen. Man studerar under ett år men har väldigt få praktiska moment. Det vi arbetar med just nu är att få in mer verklighetstrogna övningar och miljöer under utbildningen, vilket gör att när studenterna väl är färdiga poliser så känner de sig trygga i att kunna hjälpa och bemöta medborgarna på ett korrekt sätt, fortsätter John Franco.

Colombianska poliser åkte till Borås och besökte övningsmiljöerna på Sagagatan i Borås under 2019 och övningsmiljön har sedan dess varit högt värderat i diskussionerna kring Colombias framtida polisutbildning. Nu fördjupas samarbetet ytterligare. I maj deltog Fredrik Strömkvist, en av polislärarna vid Högskolan i Borås som varit med och  designat övningsmiljöerna, på ett digitalt möte med representanter från Colombia.

– Det var ett spännande möte där jag fick möjlighet att förklara den röda tråden i våra utbildningsmiljöer. Det vill säga hur samhällets kontext och polisens utbildningsplan styr hur vi utbildar och vad vi har för syfte med våra övningsmiljöer, säger Fredrik Strömkvist

Från Polismyndighetens sida var mötet väldigt uppskattat:

– Vårt mål är att det i framtiden ska vara standard för varje polisutbildning i Colombia att ha en övningsmiljö som i Borås, men man har sällan budget att göra vad man vill. Det som var väldigt intressant att höra var hur syften och målsättningar sattes upp utifrån olika prioriteringar och hur tankarna gick bakom att skapa så bra och verklighetstrogna förutsättningar för den som i slutändan ska stå i miljöerna och öva, säger John Franco.

Att övningsmiljöerna gått från tom lagerlokal, till övningsmiljö för polisstudenter, till internationell inspirationsmodell gläder givetvis Fredrik Strömkvist:

– Innan jag kom till högskolan har jag ofta bedrivit utbildning i lånade lokaler som inte helt fyllt sitt syfte. Hela tiden har jag haft en vision kring hur man skulle kunna skapa en optimal utbildningsmiljö och det känns fantastiskt att vi hade möjlighet att förverkliga denna vision här i Borås. Vi har fått väldigt bra respons från både lärare och studenter vilket i grunden är det viktigaste, avslutar Fredrik Strömkvist.​

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

 

Läs mer

Polisprogrammet vid Högskolan i Borås

Studiebesök vid polisutbildningens övningslokaler