Modedesign – ny avhandling testar gränser för formskapande

Vid tillverkningen av kläder ligger hantverket, att skära till och sammanfoga plagg, ofta i slutet av produktionen, en rest från när det gamla hantverkssystemet industrialiserades under tidigt 1800-tal. Det är ett produktionssätt som brister i miljömässig och social hållbarhet då dagens neokapitalistiska överkonsumtion inte är kompatibel med den långa, resurskrävande tillverkningskedjan. Karin Peterson har därför undersökt alternativ till den nuvarande gestaltningsprocessen genom att ifrågasätta vilka uttryck som blir tillgängliga om form och yta istället tas fram i andra material än textil, och produceras utan sammanfogning av färdigproducerade textilier på rulle.

Exempel ur avhandlingen Form-defining systems of reverse crafting
Bild 2-3 visar ett samarbete med Kathryn Walters och Holly McQuillan. I övrigt exempel på non woven bomull, glass, lera, gips samt textilform.

Material som gjuts runt en form

Istället använder Karin Peterson sig av media såsom lera, vax, glas och CAD för att ta fram uttryck i och för textilform som skiljer sig från de som representeras genom dagens system. I produktionsfasen används non-woven material som kan gjutas runt en form, och som exemplifierar hur framtida 3D print i textilcellulosa skulle kunna te sig. I samarbete med Riikka Talman, Kathryn Walters och Holly McQuillan har Karins formarbete använts för att utveckla metoder för vävkonstruktion och teknik där tillskärning och sammanfogning inte förekommer i varken framtagning eller produktion av vävda textilformer och plagg.

Visats i flera länder

Artefakter som tagits fram har ställts ut vid ett flertal konferenser, vid exempelvis ArtEZ University of the Arts, Loughborough University, Plymouth College of Art, Pakistan Institute of Fashion and Design, Universität der Künste Berlin, Dunkers kulturhus, med flera. Till filmen Planet City, som regisserades av Liam Young, anlitades Holly McQuillan, Karin Peterson och Kathryn Walters till att utveckla flera vävda plagg genom de metoder och tekniker de utvecklat. Filmen har visats bland annat på National Gallery of Victoria under Melbournetribunalen, och Barbican Center i London.

Hur kom det sig att du valde att utforska just det här ämnet?
– Min bakgrund är i mode, både genom utbildning och arbetsliv, jag utforskar därmed ämnen som länge varit relevanta för mig. Men då jag attraheras av fysiska gestaltningsprocesser där form och yta befinner sig i ett beroendeförhållande, har jag breddat mitt intresse genom metoder och tekniker som inte bygger på sammanfogningsprocesser av plana ytor. I mitt arbete behandlas plastiska medium och material, av både analogt och digitalt ursprung, alltid jämbördigt.

Hur skulle din avhandling kunna användas?
– Avhandlingen ger en inblick i en tankeprocess som intresserar sig för vad det är som skapas i och genom gestaltningsprocesser som är pågående, där olika spår lämnas av olika aktörer, olika media och material. Den visar även vad dessa har för konsekvenser för den slutgiltiga artefakten och hur dessa processer kan spåras i och genom dessa.

Om du skulle säga något kort om den kreativa processen, hur har den varit?
– Den har varit njutbar och stundom smärtsam, som sig bör.

Vad tar du med dig från tiden som doktorand?
– Det har varit mycket fint, men givetvis utmanande på flera sätt. Jag tar med mig att det är mycket priviligierat att få utveckla tankar och idéer på detta sätt, jag hoppas att möjligheterna att doktorera i konst och design kommer att breddas, trots det nuvarande politiska läget i landet.

Karin Peterson försvarade sin avhandling inom design 27 oktober. Avhandlingen har titeln Form-defining systems of reverse crafting
Opponent: Professor Steve Brown, Royal College of Art.
Handledare: Hanna Landin, universitetslektor vid Institutionen för design, Textilhögskolan.

Karin Peterson är den 19:e doktoranden som disputerar inom forskarutbildningen i design inom forskningsområdet Textil och mode.

Läs mer & kontakt

Karin Peterson, konstnärlig doktor i design
Mobil: 0762-58 11 70
Forskningsområdet Textil och mode