Är du upptagen eller tillgänglig för besök? Visa med en dörrskylt

Dörrskylten är tvåsidig och du vänder på den för att visa om du är tillgänglig eller inte. Skylten finns att hämta i receptionen.