Dags att söka rektors strategiska medel

Två gånger om året behandlas ansökningar till finansiering med rektors strategiska medel. Dessa medel går till utvecklingsprojekt som ligger i linje med de högskoleövergripande strategierna: digitalisering, profilering, miljöer för lärande samt tillsammans och gränsöverskridande. Under 2021 kom 30 ansökningar in.

– De allra flesta var väldigt bra, det var ett svårt urval för oss att göra. Det är en bekräftelse på att det finns många spännande idéer i verksamheten. Jag vill uppmuntra de som har ett förslag till ett utvecklingsprojekt att skicka in en ansökan, och det är hög tid att göra det nu, säger Kim Bolton, prorektor.

Förutom att projektet ska vara kopplat till strategierna är det också krav på att det ska vara nyskapande, uppskalningsbart inom högskolan och utvecklande, det ska alltså inte vara en del av ordinarie verksamhet.

Maria Lindh, universitetslektor vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap är med i några av de utvecklingsprojekt som beviljades under hösten.

– För mig är det viktigt att kunna möjliggöra relevanta och användbara sätt för studenterna att tillägna sig kunskap och skapa lärande. Om vi kan bli bättre på att utveckla kurser i linje med studenternas lärandeprocesser och tillhandahålla användbara metoder, som kan vara av olika karaktär och innehåll, är mycket vunnet. För detta krävs ofta extra resurser, inte minst tidsmässigt. Med hjälp av extra medel från rektor kan vi skapa mervärde genom utvecklingsprojekten – för såväl studenter som lärare, säger hon.

All information om ansökningsprocessen och listor över tidigare beviljade projekt finns publicerade på den här webbsidan