Databaslistorna flyttar in i Primo

Primo databassök

Den nya hanteringen av databaslistor bygger på bibliotekets system Alma och Primo. Alla databaser hanteras i Alma och visas i Primo databassök. Listningen av databaser görs på samma sätt som tidigare fast i ett nytt gränssnitt. I Primo databassök går det att söka efter databaser eller bläddra efter databaser via kategorier.

Som tidigare utgår databaslistan från sidan Databaser på bibliotekets webbplats. När en databaskategori väljs så listas den i Primos gränssnitt där det går bra att göra nya val av databaskategorier samt att söka efter databaser. Eller välja andra alternativ, till exempel att gå över till en vanlig primosökning.

Databaser efter kategorier

Följande huvudkategorier ligger till grund för bläddringen av databaser:

Databaserna har kompletterats med mer information

Flera databaser har utökats med mer information i form av länkar till ämnesguider och e-boksguider där sådana finns. Ett urval databaser har fått en markering med en * som betyder att det är en särskilt betydelsefull databas inom sitt område och därmed en bra databas att börja sökningar i.

Skapa en egen databaslista i Primo

Om du loggar in i Primo kan du skapa din egen databaslista. Precis som med andra poster så går det att spara även databasposter. De poster som sparas återfinns under Mina favoriter. Där går det att lägga etiketter, till exempel Mina databaser, på sparade poster. Välj sedan att visa poster för den etikett du valt för databaser så visas de som en lista.

Om du har kommentarer eller synpunkter på databaslistorna i Primo, vänligen kontakta biblioteket på e-post biblioteket@hb.se.