Hallå där Ingrid Gustafsson

Kollage med Ingrid Gustafsson och  Högskolan i Borås i  bakgrunden

Vad har du på gång inom forskning just nu?

– Mitt forskningsområde är värmebevarande insatser, den prevention patienten behöver i samband med operation för att kunna bibehålla sin kroppstemperatur och därmed minska risken för komplikationer. Just nu samlar vi in data i en multicenterstudie, där operationsavdelningar i Sverige, Australien och Norge ingår, för att beskriva en baseline om temperaturmätning och värmebevarande insatser före, under och efter operation (perioperativt). Det är ett projekt där jag är Sverigekoordinator och som görs i ett samarbete med Linköpings Universitet och Linnéuniversitetet.

Vad har du för bakgrund?

– De senaste tio åren har jag arbetat på Linnéuniversitetet som adjunkt och sedan även som doktorand. Jag var kursansvarig för anestesisjuksköterskeutbildningen i fem läsår och har arbetat mycket med att utveckla simulering. Jag arbetade dessutom i sju år som klinisk adjunkt på en utvecklande lärande vårdenhet (ULVE), ortopedavdelning, och har varit ansvarig för ULVE akutsjukvårdsstruktur i sex år.

– Jag disputerade i höstas med avhandlingen Värmebevarande insatser utifrån patientens och operationsteamets perspektiv.

Vad vill du uppnå med din forskning?

– Jag hoppas på att lyfta patientens perspektiv, att vårt vårdande blir utifrån patientens expertkunnande och med stöd av operationsteamets expertkunnande. Det kan till exempel ske genom optimering av patientens förutsättningar innan en operation med stöd av patientens berättelse. Vidare är tanken att utveckla nationella riktlinjer tillsammans med patienterna och att de också är en del i processen av implementeringen, för att vi ska kunna ge en patientsäker och likvärdig vård.

Varför började du forska?

– Under specialistsjuksköterskeutbildningen dök det upp en massa frågor i samband med ett fördjupningsarbete som jag gärna ville ha svar på, det var första lite större intresset. Sen läste jag en fristående forskarkurs efter magisterutbildningen och då blev det mer självklart att det här skulle jag vilja göra. Jag är lite Nicke Nyfiken.

Till Ingrid Gustafssons avhandling i Diva