Ny prefekt vid Institutionen för ingenjörsvetenskap

Vad innebär din nya roll som prefekt?

– Förutom att jag är chef för dem som arbetar på Institutionen för ingenjörsvetenskap, så ser jag det som att min roll innebär att skapa möjligheter för dem som arbetar här.

Vad är det som lockade dig till rollen?

– Jag tycker att det är intressant att arbeta med människor.

Finns det något som ska bli extra roligt?

– Vi har genomfört en del förändringar i våra program, och det ska bli spännande att få fortsätta skapa en form av delaktighet hos kollegorna i det vi håller på att bygga upp kring våra utbildningar.

Vilka utmaningar tror du att du kommer möta?

– En av utmaningarna blir att bibehålla vår kvalitet på det vi gör även om vi förändrar mycket. Samt att se till att kollegorna känner delaktighet och att de trivs på jobbet. Det tycker jag är viktigt. Man ska ha kul på jobbet.

Hur vill du vara som chef?

– Jag vill vara en lyssnande och driven chef. Jag hoppas också att jag kan vara orädd.

Vad gör du helst på fritiden?

– Umgås med familj och vänner. Gärna i skidbacken. Jag har också ett stort intresse för att brygga öl och går just nu vår ölbryggningskurs här på högskolan.

Bo Månsson
Aktuell:
Tillträdde som prefekt 1 januari 2022
Tidigare uppdrag:
Kvalitetssamordnare och miljörevisor

Visste du att…?

  • Bo har arbetat på högskolan i 9 år
  • Han tidigare arbetade på Högskolan Väst i Trollhättan och innan dess arbetade han många år inom industrin.
  • Han började sin akademiska karriär på Högskolan i Borås som lärare på utbildningen industriell ekonomi år 2009. Ett år senare blev han programansvarig och sedan studierektor.