Prestigefullt samarbete i Paris och Borås

Workshopen på Textilhögskolan var en förberedelse inför ett större möte och en utställning i Paris i Grand Palais Ephémère som gick av stapeln nu i februari. Utställningen var en del i projektet EuroFabrique som i sin tur är kopplat till Frankrikes ordförandeskap i EU och genomfördes i början av februari. I projektet ställs frågor om vad Europa innebär för unga i dag, hur det går att koppla samman Europa med resten av världen och hur textilier kan utmana till att tänka om hållbarhet och uttryck.

Under fyra dagar samlades fler än 400 studenter från olika konstnärliga utbildningar i Grand Palais Ephémère för att umgås och dela med dig av sina unika berättelser om EU och livet som ung i Europa. Textilhögskolan var som enda svenska lärosätet inbjudna av ENSAD för att tillsammans skapa fem jaquardvävar. Något som Delia Dumitrescu, professor i textildesign uppskattar:

– ENSAD har en av Frankrikes och Europas mest prestigefulla textildesignutbildningar. Bara det faktum att de bjuder in just oss visar att de uppskattar och värderar vår textildesignutbildning, vilket är ett kvitto på den kvalitet våra utbildningar, kunskaper och förmågor håller, säger hon.

Det är tio studenter, på masternivå, från båda skolor som tillsammans skapat vävarna genom en serie av workshoppar. Därefter skapades ett rum och en utställning på plats i Paris genom ytterligare ett antal workshoppar. Tanken är att det genom hela processen ska genereras nya kunskaper och uttryck utifrån studenternas olika bakgrunder, tidigare erfarenheter och genom olika metoder.

Väl i Paris uppstod nya bekantskaper, nya samarbeten och framför allt nya uttryck kring den europeiska sammanhållningen, konstens roll och hur livet i Europa är fyllt av kontraster och likheter.