Högskolan beredd att ta emot forskare från Afghanistan

På initiativ av Scholars at Risk (SAR) – Sverige har Sida beslutat att under åren 2022−2024 finansiera ett stödprogram i Sverige. Det ger ett tiotal riskutsatta forskare från Afghanistan tillfälliga akademiska fristäder vid något av de 22 svenska lärosäten som är medlemmar i Scholars at Risk.

Under förra året svarade högskolans akademier på en enkät om ifall de har möjlighet att ta emot forskare inom några av sina ämnesområden och Akademin för textil, teknik och ekonomi samt Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, har sagt att de är beredda att ta emot forskare från Afghanistan.

Veronica Trépagny, högskolans representant i SAR-Sverige, berättar mer om vad detta innebär:

– Forskare på flykt eller som är i en utsatt situation, i detta fall Afghanistan, anmäler sig till Scholars at Risk, som har sitt huvudkontor i New York. Sedan fördelas dessa ner till vårt svenska nätverk och en matchning kan komma att ske.

Generellt, när högskolan tar emot forskare inom SAR, ansöks om medel från SAR, som står för hälften av utgifterna.

– I detta Sida-finansierade program, får vi upp till 70 procent av kostnaderna. Normalt handlar det om ett år i taget. Högskolan kan samtidigt som den ger en akademiker i en utsatt position lugn under en period, få unika erfarenheter och kompetenser från en kontext den inte annars med enkelhet hade fått in, förklarar hon.

Detta Sida-program tillåter forskare från Afghanistan specifikt att ansöka om medel och det finns inga restriktioner vad gäller forskningsområde.

Läs mer

Veronica Trépagny ingår under 2022 i en grupp som anordnar seminarier kring akademisk frihet i samarbete med andra lärosäten. 

SAR-Sweden, Scholars at Risk

Nyhet publicerad på Göteborgs universitets webb: Forskare från Afghanistan får akademiska fristäder i Sverige