Hon får gå SUHF:s administrativa ledarskapsprogram

Lärosätena har fått nominera 1-2 kandidater var till 26 utbildningsplatser.

Hur känns det att vara en av dem som ska få gå utbildningen?

– Det känns väldigt roligt att ha blivit nominerad och få möjlighet att delta i en så här bra utbildning. Utbildningen vänder sig till erfarna administratörer med chefs- eller ledaruppdrag. Vi är deltagare från olika lärosäten i Sverige, som under ungefär ett års tid kommer att träffas vid fem tillfällen. Fyra av träffarna är förlagda på olika lärosäten i Sverige och en gång görs ett studiebesök utomlands.

Vad hoppas du få ut av utbildningen?

– Jag tror att det kommer vara väldigt utvecklande för mig som person och för mitt arbete. Det ska också bli spännande att träffa de andra deltagarna och gå utbildningen tillsammans med dem. Vi kommer från olika delar av stödverksamheten och har olika bakgrund, det kommer att bli lärorikt.

Anna Cregård, förvaltningschef, kommenterar:

– Det är en utbildning som många vill gå, och det brukar bli hård konkurrens om platserna. Så det är extra roligt att Emilie har fått en plats. SUHF:s administrativa ledarskapsprogram inriktar sig på vår sektors stora administrativa utmaningar, och syftar till att ge deltagarna ett brett perspektiv samtidigt som de får ett bra nätverk. Genom att delta i sådana här satsningar stärker vi högskolan på den nationella arenan samtidigt som lärosätenas olika idéer och lösningar kan få spridning – vi skapar ett utbyte. SUHF:s utbildningar uppfattar jag har hög relevans och är väl värda den tid och engagemang som läggs ned.

Första träffen på utbildningen sker på Uppsala universitet - Campus Gotland i slutet av mars.

Läs mer

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, är en arena för samverkan mellan Sveriges universitet och högskolor.

SUHF

SUHF:s administrativa ledarskapsprogram går i år för fjärde gången.