Teres Hjärpe är ny forskare vid FoU Sjuhärad Välfärd

Teres Hjärpe

Vilken bakgrund har du?

– Jag är socionom och fil dr. i socialt arbete sedan januari 2020. Mina praktiska erfarenheter av socialt arbete kommer från hälso- och sjukvården där jag haft anställning som kurator för personer med olika typer av funktionshinder.

Vad forskar du om?

– Jag intresserar mig för dokumentationens, statistikens och även digitaliseringens roll inom socialt arbete. I min avhandling studerade jag hur socialsekreterares vardagsarbete påverkas och styrs av olika typer av siffror; tidsgränser, prestationsjämförelser och mät- och kontrollerbara aktiviteter och hur detta formar kunskapsanvändning och kunskapshierarkier i socialt arbete.

Vilka förväntningar har du när det gäller samverkan med FoU Sjuhärad Välfärd?

– Jag har min hemvist på Socialhögskolan vid Lunds universitet, men samverkan med andra forskningsmiljöer såväl som de organisationer där socialt arbete utförs, ligger mig varmt om hjärtat. Jag förväntar mig att få nya kontakter och samarbetspartners, kunskap om de projekt som bedrivs inom FOU Sjuhärad, och inspiration gällande hur ett samarbete mellan kommun och högskola kan se ut.

Vad har du på gång inom FoU Sjuhärad Välfärd?

– Under 2022 kommer jag att genomföra en undersökning initierad av socialtjänsten i Sjuhäradskommunerna som handlar om socialsekreterares bevekelsegrunder vid beslut om placeringar av barn och unga. Vilka faktorer vägs mot varandra, vad kommer att bli utslagsgivande och hur skiljer sig detta mellan de olika kommunerna? Syftet är att ta fram underlag för ett gott samarbete kring dessa placeringar.

Läs mer

Teres Hjärpes avhandling:
Mätning och motstånd: Sifferstyrning i socialtjänstens vardag