Digital Exposé – hållbar utveckling i interaktiv utställningsmiljö

Re:sommar! Under sommaren återpublicerar vi ett urval av nyheter från våren. Den här nyheten publicerades på hb.se första gången på Science Park Borås webbsida.

Med bilder, film och text får besökaren ta del av inspirerande utställningsobjekt och framtagandet av dessa samt processen bakom. Genomgående för alla objekt är de visionära idéerna som banar väg för en mer hållbar framtid genom experimentella arbetssätt. Digital Exposé erbjuder en unik upplevelse där besökaren väljer vilka objekt och vilken information hen vill ta del av.  

Tillgänglig och säker

Genom att utveckla den sedan tidigare framtagna fysiska Exposén till en digital motsvarighet öppnas möjligheten att göra Exposé tillgänglig för en större publik med fler objekt, dessutom på ett covidanpassat sätt.

– Den digitala versionen av Exposé har en stor räckvidd både nationellt och internationellt. Dess inspirerande material blir tillgängligt, när man vill och där man är. Flexibilitet är nyckeln, både för utställaren och för åskådaren, säger Niina Hernández som är projektledare för Exposé.

Utställningsobjekten är kopplade till de globala hållbarhetsmålen och besökaren kan se på vilket sätt en lösning eller prototyp har utvecklats, från idéstadie till, i vissa fall, kommersiella produkter. I Digital Exposé återfinns alster sprungna ur studentarbeten och forskning till produkter från större företag som Stadium och H&M.

– Med den Digitala Exposén kan vi på ett enkelt sätt visa upp goda och inspirerande exempel från både näringsliv och forskning. Vi försöker genom den digitala utställning visa på vad man kan göra som faktiskt bidrar till uppfyllnad av de globala målen i agenda 2030, säger Anett Aldman, projektledare för Textile & Fashion 2030. Tanken är att inspirera till att göra skillnad, vare sig du är ett företag, en beslutsfattare eller en konsument! fortsätter Anett Aldman.

Mångsidig och unik upplevelse

Konceptet kring utställningen är flexibelt på så vis att den kontinuerligt fylls på med nya utställningsobjekt. Objekten kan även grupperas om efter olika teman eller aktuella event, vilket bidrar till att upplevelsen i sig också blir mångsidig och unik.

Utställningen presenteras på engelska vilket även gör den tillgänglig för en internationell publik och internationella aktörer.