En svart låda för modebranschen

Re:sommar! Under sommaren återpublicerar vi ett urval av nyheter från våren. Den här nyheten publicerades på hb.se första gången 2022-05-25 på Science Park Borås webbsida.

Inspirerade av transportindustrins svarta lådor för insamling av trafikdata har Mikrofabriker tagit fram en fungerande prototyp på en så kallad svart låda för modebranschen. Prototypen kan till exempel mäta energiförbrukning vid en punkt på symaskiner eller andra maskiner som används i konfektionsindustrin. Den har också möjlighet att skicka informationen vidare omanipulerad, det vill säga på ett sätt där det är omöjligt att ändra den data som samlats in av den svarta lådan.

– Jag ser det som en tänkvärd och möjlig lösning 2023 för att få en betrodd spårbarhet inom delar av den textila värdekedjan som tidigare har varit tyngd av korruption och miljöbrott, säger Mathias Bräck, innovationstekniker på Science Park Borås, som byggt den första prototypen.

På uppmaning av FN:s program för handel och utveckling, UNCTAD, så har Mikrofabriker sökt projektmedel från programmet Sustainable Manufacturing and Environmental Pollution (SMEP) för att utveckla en universell svart låda som ska kunna användas i textilindustrin i länder under utveckling. Svenska modekedjor samt fabriker i Pakistan har visat stort intresse för tekniken. En färdig version skulle kunna innebära att den svarta lådan går att skicka till textilproducenter i olika delar i världen för att samla in faktiskt data från produktionen. Både för energiförbrukning men också för att kontrollera vissa aspekter gällande arbetsförhållanden som till exempel ålder på de anställda.

– Idéen är att designa och bygga ett mätverktyg som bygger på öppna standarder och databaser, och som hjälper företag att samla in data om sin värdekedjas hållbarhetspåverkan. Med verktyget vill vi utforska det läge som finns bortom certifikat och generaliserad data, där vi använder verifierad data från värdekedjans processer för att förstå risker och möjligheter, samt fatta beslut om förbättringar. Och säkerställa att intressenterna har tillgång till information i angelägenheter som angår dessa samt att förhindra korruption, förklarar Jonas Larsson, forskare vid Textilhögskolan och Science Park Borås.

Vill du veta mer eller är intresserad av att delta i utvecklingen? Hör av dig till projektledare Ellen Flybäck.

Om Mikrofabriker
Projektet Mikrofabriker undersöker om det med hjälp av automation, det vill säga robotik, digitalisering och annan teknologi, går att skapa lönsam och småskalig textil produktion i Sverige.  Projektet drivs av Science Park Borås och Automation Region och är finansierat av Tillväxtverket, Vinnova, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan i Borås och ACG Nyström. Läs mer om projektet.