Spinnfärgat tyg mer hållbart i längden visar examensarbete vid Textilhögskolan

Alla tyger som tvättas släpper ifrån sig mikrofibrer. Med en allt större andel syntetiska textilier i produktion ökar också problemet med utsläppet av mikroplaster – små partiklar som inte går att filtrera bort i våra reningsverk och därmed försvinner ut i hav och vattendrag.

Att reducera utsläppen av mikroplaster är en viktig uppgift för textilindustrin. Studenterna Filippa Ottosson Geete, Tilda Larsson och Kajsa Jansson på textilingenjörsutbildningen vid Textilhögskolan valde att fokusera på frågan i sitt kandidatexamensarbete.

– Vi ville jämföra två olika färgningstekniker för syntetiska tyger för att se vilket som släpper ifrån sig minst antal fibrer i längden, säger Kajsa Jansson.

De nyexaminerade textilingenjörerna Tilda Larsson, Filippa Ottosson Geete och Kajsa Jansson presenterade sin studie under EXIT-mässan på Textilhögskolan i juni.

Studien togs fram i samarbete med Textile & Fashion 2030 – den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier – samt forskningsinstitutet RISE, där studenterna har fått använda testlaboratorier och handletts av textilingenjören Rebecka Landin. En ny standard för bestämning av mikrofibersläpp gör det nu möjligt att jämföra mängden fibrer som lossnar vid tvätt.

Tvättvatten från de två proverna. Till vänster det styckfärgade tyget, som släppt ifrån sig mycket mer partiklar än det spinnfärgade till höger.

Sittdynor för barnvagnar

Testmaterialet fick studenterna från den svenska barnvagnstillverkaren Thule som tillhandahöll två olika prover av en sittdyna gjord i polyester. I nuläget använder företaget styckfärgat tyg (tyger som färgas i sin helhet i slutet av produktionen) men vill utforska möjligheterna att gå över till spinnfärgat tyg (tyger som färgas redan under garntillverkningen).

Det senare alternativet kräver mycket mindre energiresurser i form av vattenanvändning och är därför ett miljövänligare alternativ. Genom att utsätta de två tygproverna för simulerade åldringsprocesser och tvättar kunde textilingenjörsstudenterna visa att det spinnfärgade tyget även höll mycket bättre under långvarig påfrestning.

– Det styckfärgade tyget blektes mycket snabbare, medan det spinnfärgade är färgat genom hela fibern och därmed behåller sin färg klart bättre, säger Kajsa Jansson.

Under studien utsattes även de olika infärgningsteknikerna för simulerad vädernötning, bland annat genom att exponeras för 400 timmars UV-ljus. Det spinnfärgade tyget (till höger) behöll då färgen klart bättre än sin styckfärgade motsvarighet.

Spinnfärgat det miljövänliga valet

När det kommer till fibersläpp kunde inte den planerade statistiska analysen mellan proverna genomföras då det styckfärgade tyget inte bara släppte ifrån sig fibrer, utan även stora delar av den vattenavvisande PU-beläggning (polyuretan) som finns på tygets baksida. Det i sig är dock en stark indikator på att det styckfärgade tyget har mycket värre miljöpåverkan.

– PU-beläggningen innehåller PFAS [se faktaruta] innehållandes fluorkarboner, som är en av nutidens största miljöfaror i våra avlopp, säger Kajsa Jansson.

PFAS är ett samlingsnamn för över 4700 olika ämnen med liknande kemisk struktur. PFOS är PFOA är två av de mest kända PFAS-ämnena, och båda är numera förbjudna (över vissa halter) inom EU. Både PFOA och PFOS är misstänkt cancerframkallande och reproduktionstoxiska. PFAS är en förkortning för per- och polyfluorerade alkylsubstanser. De kallas även per- och polyfluorerade ämnen, och högfluorerade ämnen. (Källa: Naturskyddsföreningen

Det spinnfärgade tyget har däremot en fluorfri beläggning som inte lossnade i testerna – och som dessutom visade sig behålla sin vattenavvisande effekt i minst samma grad som PU-beläggningen.

– Även om vi inte kunde jämföra fibersläppet på det sätt vi önskade är det tydligt att det spinnfärgade garnet är ett mycket bättre alternativ, säger Kajsa Jansson.

Studenterna hoppas att resultaten av studien kan hjälpa Thule och andra aktörer inom textilindustrin att använda mer spinnfärgat garn i sina syntetiska tyger i framtiden.