”Att omvandla det krångliga till något enkelt och snabbt – det är min melodi”

Annika Guterstam är IT-specialisten med lång rad av meriter på sitt CV. Idag arbetar Annika vid Lerums kommun och har en ledande roll för utvecklingen av nya digitala system som ska underlätta arbetet för hennes medarbetare.

Varför valde du att studera Digital transformation – ett förändringsledningsperspektiv?

– Jag hade börjat läsa om förändringsledning på egen hand då jag jobbar med det men insåg att jag inte fick någon offentlig bekräftelse för arbetet jag la ned. Det är inte något som står med i min tjänstebeskrivning och inte heller något som jag kunde lägga i mitt CV på ett legitimt sätt. Därför och för att jag ville lära mig mer valde jag att läsa kursen - mer kunskap och för att kunna få det på papper.

Vad var det bästa med din utbildning?

– Det bästa var ändå kombinationen att få träffa andra kursdeltagare och att få sätta sig in och förstå de olika ledarstilar som finns. Det är lätt att förkasta vissa ledarstilar som man ser som sin ytterlighet, till exempel den militäriska ledaren. Efter kursen har jag insett att i vissa situationer är det inte alltid bäst att vara en demokratisk ledare, ibland kan det behövas en mer militär ledare som kan få saker gjorda utan att tillfråga alla. Det hjälper mig i min arbetsvardag att kunna hämta stöd hos andra personlighetstyper för att få till ett bra genomförande.

Vad fick ni göra på utbildningen?

– Vi arbetade självständigt och läste den litteratur och artiklar som ingick i kursen och så skrev vi en examinerande uppgift – ett PM inom ett område som vi själva fick välja utifrån litteraturen.

Hur var det att kombinera utbildning och arbete?

– Jag var tvungen att ställa in min semester på grund av en skada vilket gjorde att jag hade en massa semesterdagar över som jag valde att ta ut för att studera. Jag älskar att studera så för mig var det ingen uppoffring. Dessutom tror jag att med min erfarenhet behövde jag inte lägga riktigt lika mycket tid på att studera som en person med mindre erfarenhet skulle behöva.

Hur kommer utbildningen till nytta i ditt arbete?

– Dels kan jag lägga denna erfarenhet på mitt CV men mer konkret så vet jag nu mer om hur jag ska förhålla mig till arbetsgruppen vid förändringsarbeten. Jag tänker nu också på vilka personer som befinner sig i ett rum och hur de fungerar i förändringsprocessen.

Hur skiljer sig jobbet idag med det du gjorde innan du gick utbildningen?

– Jag känner mig tryggare nu i min tjänst och att jag inte bara tror mig veta hur man ska göra något – jag vet faktiskt hur man kan göra!