Nya visioner och strategier för tidskrift om praxis i högre utbildning

Journal of Praxis in Higher Education (JPHE) är en onlinebaserad pedagogisk tidskrift som ges ut av Högskolan i Borås och som har fokus på att lyfta och föra en kritisk diskussion kring praxis i högre utbildning idag. Första numret av JPHE publicerades i november 2019 och skriften ges ut två gånger om året.

— Redaktörsgruppen består av flera välrenommerade internationella forskare. Sedan vi startade JPHE har vi inte kunnat träffas tillsammans i ett och samma rum. Men i år var det äntligen dags, berättar Kathleen Mahon, universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot högskolepedagogik vid Högskolan i Borås.

—Vi träffas vanligtvis online, då vi huvudredaktörer är baserade i olika länder. Vi har redaktörer från Finland, Sverige, Iran, Hong Kong, Norge och USA, och vi hade inte heller hela teamet här nu heller, men till största del var alla här.

Syftet med redaktionsmötet var att diskutera och reflektera kring JPHE:s framsteg och hur tidskriften ska fortsätta utvecklas.

 

— Mötet var väldigt produktivt och motiverande. Det gav oss många idéer hur vi ska gå vidare, säger Kathleen Mahon.

— Vi tog ett steg tillbaka för att se om vi fortfarande arbetar mot våra mål. Vad är det vi gör och hur kan vi göra det bättre? Hur kan vi bli mer inkluderande och hur kan vi attrahera fler författare och refereegranskare från andra delar av världen?

Tidskriften har ett nationellt och internationellt perspektiv och har läsare från hela världen, men majoriteten av bidragen har hittills kommit från Sverige. Redaktörsgruppen vill också expandera tidskriftens läsekrets.

— Det är främst akademiker inom högre utbildning som läser tidskriften, exempelvis lärare och forskare, men vi vill nå ut till en bredare målgrupp. Det är en utmaning för oss att ta reda på hur vi ska göra det. Vi har tagit fram strategier för några sociala medier, och andra strategier som vi kommer att fokusera på.

— Vi tog också utforskat idéer för hur refereegranskningen av JPHE ska bli mer robust och hur kan vi kommunicera bättre med våra refereegranskare och våra läsare.

Deltog gjorde:

 • Melina Aarnikoivu, Högskolan i Borås och University of Jyväskylä, Finland
 • David M. Hoffman, University of Jyväskylä, Finland
 • Kathleen Mahon, Högskolan i Borås
 • Trine Fossland, UiT Noregs arktiske universitet, Norge
 • Sara Kh. Soltani, Shahid Beheshti University, Iran, (deltog online)
 • Zack W. Taylor, The University of Texas at Austin, US, (deltog online)
 • Johanna Mellén, Högskolan i Borås
 • Tina Yngvesson, Högskolan i Borås
 • Petra Angervall, Högskolan i Borås

Läs tidskriften på dess webbsida

Om Journal of Praxis in Higher Education (JPHE)

 • Är en tidskrift med fokus på att lyfta och föra kritisk diskussion kring praxis i högre utbildning.
 • Första numret av JPHE publicerades i november 2019 och två nummer ger ut per år.
 • Det fanns ett behov av ett forum för att lyfta forskning kring praxis inom högre utbildning. Tidskriftens fokus är utmaningar och spänningar inom universitetsvärlden i dag och lyfta frågor som handlar om det forskande och undervisande uppdraget samt om olika gruppers villkor inom akademin.