Nytt projekt för tvärvetenskaplig samverkan om professionskunskap

Projektet, som initierades av Petra Angervall, professor vid Institutionen för pedagogiskt arbete, koordineras av Melina Aarnikoivu, som till 20 procent arbetar som projektledare vid Institutionen för pedagogiskt arbete.

Melina Aarnikoivu

– Jag är jätteintresserad av frågorna i projektet. Forskning visar att det akademiska arbetet ofta styrs av disciplinära gränser, även om vi brottas med liknande utmaningar i forskning och utbildning. Jag tror att vi behöver dela både explicit och erfarenhetsgrundad kunskap mellan våra ämnesområden, berättar Melina Aarnikoivu.

Melina Aarnikoivu har tidigare arbetat i tvärvetenskapliga verksamheter som forskare och lärare i både Finland och Ryssland, vilket har gett henne viktiga erfarenheter för att kunna driva den här typen av projekt. Hennes egna forskningsintressen knyter särskilt an till frågor om unga forskares karriärvägar:

– Min egen forskning berör hur doktorander och unga forskare navigerar i karriären och hur en ”forskningsresa” börjar och tar form. Det här är frågor som jag också gärna vill lyfta fram i det här projektet. Jag kommer därför att försöka skapa en diskussion mellan olika grupper av forskare och lärare här i Borås kring hur de arbetar med karriärsutveckling.

Projektet fortgår åtminstone fram till och med vintern 2023, och innehåller bland annat återkommande vetenskapliga seminarier, gästforskare och tematiska workshoppar. Förhoppningen är att detta mynnar ut i intressanta, utmanande och kreativa möten mellan forskare, lärare och administratörer på Högskolan i Borås.

En av de första aktiviteterna som genomförs i höst är en skrivretreat som CPRE arrangerar tillsammans med Academic Communication, högskolans forum för kompetensutveckling inom kommunikation på engelska. Skrivretreaten är öppen för alla forskare på högskolan.

Mer information

Läs mer om höstens skrivretreat.