Omsorgspersonal från flera kommuner deltog i utbildning om psykisk ohälsa

Maria Hjert-Björklund, Tarja Metsävainio, Nathali Jensen vid fikabordet

– Det är viktigt att erbjuda denna personalgrupp en gedigen kompetensutveckling då de jobbar nära vårdtagare med ett stort behov av sociala insatser. Det ger dessutom personalgruppen möjligheter till erfarenhetsutbyte, både över enhetsgränser och över kommungränser , säger Niklas Andersson, universitetslektor vid Högskolan i Borås och kursansvarig.

– Det har varit roligt och stimulerande att möta dessa kursdeltagare som är väldigt engagerade, motiverade och kunniga inom sina område, säger han.

Ida Magnusson och Maria Hjert-Björklund, stödassistenter från Borås stad, är några av dem som gått utbildningen.

Vad tycker ni om utbildningen?

– Det har varit jättebra att få chans att tänka ett varv till kring sitt arbete, till exempel kring om man har förutfattade meningar kring brukare och anhöriga. Det är lätt att tro att man redan vet vad någon vill istället för att lyssna, säger Ida Gustafsson.

– Jag tycker att det har varit en jättebra utbildning, även om det kan vara tufft att orka vara med på måndagar efter helgarbete, säger Maria Hjert-Björklund.

Vad tar ni med er från utbildningen?

– Vi har lärt oss massor, bland annat om psykossjukdomar, hälsa, ohälsa och våld och hot, där vi pratat om hur viktigt kroppsspråket är. Det har varit givande med gruppdiskussioner på plats. Sedan brukar vi gå igenom utbildningens teman på våra arbetsplatsträffar och vi sätter in allt i en pärm som vi kan gå tillbaka till sedan, säger Ida Gustafsson.

– Det har varit särskilt roligt att få träffa andra och komma ut från arbetsplatsen nu efter coronapandemin. Jag tyckte mycket om föreläsarna som pratade om självskadebeteende, de var väldigt engagerade. Något som jag tar med mig från utbildningen är hur viktigt det är att bekräfta och att lyssna, säger Maria Hjert-Björklund.