Se film från FoUS-seminarium: Evidens och expertis inom socialt arbete

Montage med Alexander Björk

5 april var det FoUS-seminarium med Alexander Björk, universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hans föreläsning handlade om evidens och expertis i socialt arbete.

Nu kan du som missade föreläsningen se den på Youtube: