Bäst i branschen – för fjärde året i rad

Det är fjärde året i rad högskolan får bäst resultat i kategorin, resultatet för 2021 är dock lägre än för 2020. Resultatet går från 137 till 134 poäng.

Förbättrat resultat mot 2020

  • Lägre skillnad i lång sjukfrånvaro
  • Lägre skillnad i uttag av föräldraledighetsdagar
  • Lägre skillnad i sysselsättningsgrad

Försämrat resultat mot 2020

  • Lägre andel yrkesgrupper med könsfördelning 40-60 procent
  • Högre skillnad i lika chefskarriär (män lägre andel)
  • Högre skillnad i andel tillsvidareanställningar (kvinnor lägre andel)

Störst skillnad mot branschen (övriga lärosäten)

  • Högre skillnad i medellön (män högre medellön)