Idéprojekt på gång för attraktiva miljöer på campus

– De tre områdena som vi jobbar med är lärandemiljö, studentens campus och arbetsplatsen, berättar Charlott Sundeen, högskolans Campus och hållbarhetschef. De tre områdena är:

  • Lärandemiljö - Högskolan vill skapa miljöer för lärande som nyttjar digitala och fysiska miljöer som främjar kunskapsutveckling. Målet är att samla in idéer kring hur vi kan utveckla våra lärandemiljöer och hur vi kan nyttja digital teknik. Projektet kommer också titta på förslag till ny utformning av M401.
  • Studentens Campus – Vad behöver studenten för att känna att vårt Campus fyller de behov som finns och att det är en plats där man vill vara för plugg och social interaktion?
  • Arbetsplatsen – Vad är en arbetsplats på högskolan i Borås och när uppfattas den som attraktiv? Målet är att identifiera olika typer av arbetsplats som vi kan ha, vilka behov har vi och hur utformar vi arbetsplatser.

En projektledare för varje område har utsetts och tillsammans med respektive projektgrupp har de nu startat planeringen för arbetet med att samla in idéer.

– De olika idéprojekten kommer att arbeta på lite olika med sätt med att samla in idéer, men målet i alla tre projekt är att många idéer ska samlas in brett från olika delar av verksamheten.

Har du tankar och idéer inom något eller flera av områdena?
Passa på att bidra till vårt gemensamma mål ”attraktivt lärosäte”! Kontakta Campus och hållbarhet, e-post: campusservice@hb.se