Ny seminarieserie blir arena för kollegial dialog

Första seminariet hålls 8 juni kl. 13:00—15:30

Varför genomförs seminarieserien?

– Principiellt viktiga frågor om forskning, utbildning och samverkan dyker upp i allahanda sammanhang på högskolan, men ofta saknas det tid för att föra dessa samtal mera ingående och över disciplinära och organisatoriska gränser. Seminarieserien ska stimulera den goda akademiska dialogen och bidra till ett ökat medarbetarengagemang. Seminarieserien knyter som idé an till de mycket uppskattade så kallade Humboldtseminarier som genomfördes under åren 2010–2013.

Vem har initierat seminarieserien?

– Den har inrättats som ett resultat av en dialog mellan de kollegiala nämndernas presidier och rektor. Rektor Mats Tinnsten har uttryckt en önskan om att nämnderna ska svara för arrangemangen, detta bland annat för att understryka vikten av engagera så stora delar av kollegiet som möjligt i dessa viktiga diskussioner och för att markera att det inte är frågan om vertikal kommunikation uppifrån och ner.

Vilka vänder sig seminarierna till?

– Den primära målgruppen är forskare och lärare vid Högskolan i Borås, men alla anställda vid lärosätet är varmt välkomna att delta. Ju bredare bas för seminarieserien vi kan skapa, desto bättre förutsättningar för mångsidiga samtal och spännande möten.

Varför ska man som medarbetare komma till seminariet?

– Seminariet ger genom två spännande föreläsningar perspektiv på de förbundna frågorna vad akademisk frihet är och vad ett lärosäte ska fylla för syften. Vi är glada över att ha kunnat engagera två så kvalificerade föreläsare som professor Svante Nordin (Lunds universitet) och professor Lars Hallnäs (Högskolan i Borås). Arrangemanget har också en verksamhetsnära och lokal dimension på så sätt att föreläsningarna följs upp av ett panelsamtal med fokus på akademisk frihet vid Högskolan i Borås. I detta samtal deltar akademichef Martin G. Erikson, FoU-nämndens ordförande Eva Gustafsson samt universitetslektorn vid Akademin för Polisiärt arbete Charlotta Thodelius. En viktig erfarenhet från Humboldtseminarierna var att många medarbetare satte värde på möjligheten att ses på en högskolegemensam arena och fick möjlighet att knyta nya kontakter med kollegor.