Nya strategier för forskning och forskarutbildning

Nyttan med strategierna är flera. De forskargrupper som ingår i ett prioriterat område har utvecklat strategin tillsammans, och identifierat hur forskargrupperna tillsammans kommer att bidra till samhällsutveckling. Strategierna utgör ett underlag för ett systematiskt arbetssätt och kontinuerlig uppföljning av hur forskningen utvecklas, samt hur forskningsstrategier och högskolans mål och strategier stödjer varandra. De kan samtidigt användas som ett underlag för den lokala utvärderingen av varje områdes forskning, som genomförs vart sjätte år.

Ett stöd för långsiktig utveckling

Strategierna visar högskolans styrelse  hur forskningsanslagen används och kommer att användas.

– Styrelsen fördelar hälften av anslagen direkt till dessa prioriterade områden, och har visat stort intresse i den forskning som pågår och planeras. Strategierna är mycket viktiga för den långsiktiga utvecklingen av den forskningen och forskarutbildningen som bedrivs i våra prioriterade områden, säger prorektor Kim Bolton.

Strategier för forskning och forskarutbildning inom högskolans prioriterade områden utformas enligt en beslutad mall med följande rubriker:

  • Forskningsmiljö
  • Forskningens relevans och genomslag
  • Samverkan
  • Utbyte mellan utbildning och forskning
  • Utveckling och strategi

Läs mer

Se samtliga strategier för forskning och forskarutbildning inom högskolans prioriterade områden

Högskolans kvalitetssystem för forskning kommer att granskas av Universitetskanslersämbetet (UKÄ).
Läs mer om högskolans kvalitetsarbete för forskning