The DRAFTS symposium

DRAFTS belyser forskningsprocessen – att tänka, skapa idéer och föreslå idéer – som uttrycks genom designartefakterna. Den experimentella utställningen presenterar olika exempel och tolkningar av vad en forskningsartefakt är eller skulle kunna vara.

Evenemanget för designprojektet DRAFTS 3: Communicating Knowledge through Design Research Artifacts, organiserades av Jan Tepe, Vidmina Stasiulyte, Faseeh Saleem och Berit Greinke. Utställningen äger rum 12 maj - 20 maj 2022 i Berlin, Tyskland, och är en del av Berlin Design Week. Faseeh Saleem är en av projektledarna:

- Det var inspirerande att se att så många människor har varit intresserade. Det är fascinerande att kunna lära av andras processer.

Den fysiska utställningen i Berlin är öppen för allmänheten fram till den 20 maj.

Läs mer här om DRAFTS på designwebben.