Uppvaktning av pensionärer och utdelning av NOR

Foto på de närvarande vid högtiden:
NOR: Karin Süld, Agneta Karlsson, Urban Kjulin, Arja Mäntykangas, Urban Österlund, Joel Pettersson och Karin Ekström. Längst till höger rektor Mats Tinnsten.
Pension: Agneta Karlsson, Åsa Larsson, Christina Larsson, Gun Björklund, Arja Mäntykangas, Thomas Södergren, Jürgen Claussen och Anders Mattsson. Längst till höger rektor Mats Tinnsten.

På grund av pandemin har uppvaktningen under 2020 och 2021 fått skjutas upp till nu och därför var skaran ovanligt stor denna gång. De uppvaktade samlades i Sinnenas Hus för att ta emot utmärkelser och blommor och för att tillsammans med rektor och närmaste chefer avnjuta en gemensam middag och musikframförande på viola av Lydia Andersson och på piano av Lena Holst.

Dessa medarbetare har tilldelats NOR 2020 och 2021

Agneta Hultstrand, universitetslektor vid Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, anställd vid högskolan sedan 1996

Agneta Karlsson, utbildningshandläggare på Akademistöd, anställd vid högskolan sedan 1998

Arja Mäntykangas, universitetslektor vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, anställd vid högskolan sedan 1994

Jan Nolin, professor vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, anställd vid högskolan sedan 2000

Jan-Erik Svensson, universitetslektor vid Institutionen för pedagogiskt arbete, anställd vid högskolan sedan 1998

Joel Peterson, universitetslektor vid Institutionen för textilteknologi, anställd vid högskolan sedan 1990

Karin Ekström, bibliotekarie, Biblioteket, anställd vid högskolan sedan 1991

Karin Süld, bibliotekarie, Biblioteket, anställd vid högskolan sedan 1991

Roger Blomgren, professor vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, anställd vid högskolan sedan 2009

Stefan Cronholm, professor vid Institutionen för informationsteknologi, anställd vid högskolan sedan 2009

Urban Kjulin, universitetslektor vid Institutionen för företagsekonomi och textilt management, anställd vid högskolan sedan 1999

Urban Österlund, universitetslektor vid Institutionen för företagsekonomi och textilt management, anställd vid högskolan sedan 1991

Dessa medarbetare gick i pension  2021

Agneta Karlsson, Utbildningshandläggare på Akademistöd

Anders Mattsson, universitetsadjunkt vid Institutionen för ingenjörsvetenskap

Arja Mäntykangas, universitetslektor vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Christina Adlerborn, universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogiskt arbete

Christina Olofsson, universitetsadjunkt vid Institutionen för vårdvetenskap

Gun Björklund, löneadministratör på HR

Jan-Erik Svensson, universitetslektor vid Institutionen för pedagogiskt arbete

Jürgen Claussen, universitetsadjunkt vid Institutionen för företagsekonomi och textilt management (kvarstår i tjänst)

Lars-Erik Åmand, universitetslektor vid Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Magnus Lundin, universitetslektor vid Institutionen för ingenjörsvetenskap

Marie Wennberg, rektors sekreterare på Rektors stab

Roger Högberg, universitetstekniker på Textila labb

Samir Al-Mulla, universitetslektor vid Institutionen för ingenjörsvetenskap

Thomas Södergren, laboratoriekoordinator på Tekniklabb

Åsa Larsson, universitetslektor vid Institutionen för vårdvetenskap

Läs mer om NOR, Nit och redlighet i rikets tjänst