Fler vill läsa sommarkurs

Studenter på ett somrigt campus

Inför sommaren 2022 var det totalt 5 130 som sökte en sommarkurs, detta kan jämföras med förra årets 4 643 sökande.

Ökningen innebär att Högskolan i Borås går emot trenden i övriga landet där söktrycket minskade med 19 procent.