Hallå där Maria Jiménez Herrera

Maria Jimenez Herrera på Akademiplatsen i Borås.

Vad ska du göra på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd?

– Jag är så glad över möjligheten att komma hit. Jag kommer att vara involverad i vårdutbildningarna på master- och forskarnivå. Jag föreläser också gärna för studenter på grundutbildningen för sjuksköterskor. Jag kommer att återstarta ett internationellt utbyte mellan våra lärosäten (Erasmus+). Samarbetet har pågått i tio år, men pandemin kom emellan.

Vad forskar du om?

– Mina forskningsområden är främst inom vårdvetenskap och etik och jag försöker förena båda. Vi behöver fokusera även på det mänskliga, inte bara de tekniskt medicinska aspekterna av prehospital vård. De tekniskt medicinska aspekterna är bara 10 procent av ambulanspersonalens vardag. Resten handlar om att kunna möta människor i akuta situationer och att du själv kan hantera dina känslor och känna dig trygg i dig själv. Ofta handlar det om att kunna hantera en hel familjs situation. Dessutom arbetar du ofta ensam.

Kan du berätta om något av dina forskningsprojekt?

– Jag och Christer Axelsson, professor i prehospital akutsjukvård på Högskolan i Borås, har precis avslutat ett projekt som heter Compassion in nursing care; does it differ between cultures? A Spanish, Swedish and Japanese perspective, där vi studerat vad medkänsla betyder för sjuksköterskor verksamma i olika kulturer. Vi har gjort fokusgruppintervjuer med sjuksköterskor i Japan, Sverige och Spanien inom intensivvård, ambulanssjukvård, prehospital vård och akutsjukvård.

– Vi kom fram till att medkänsla innehåller olika element. Varje kultur kan göra på olika sätt utifrån dessa element. Ett sådant element kan vara ordet ”familj”. Vad som betraktas som familj är olika i Spanien, Sverige och Japan. I Sverige är familjen en mer begränsad enhet, medan familjen i Spanien och Japan är mycket större. När du blir sjuk är det olika stora familjekretsar som deltar i omvårdnaden. I till exempel Spanien förväntar sig släktingar att vara en del av omvårdnaden hela tiden. I en värld som blir alltmer interkulturell är det väldigt viktigt att förstå dessa kulturella skillnader och att sjuksköterskor får med sig den kunskapen i sin utbildning.

Läs mer

Maria Jimenez Herrera

Universitat Rovira i Virgili