Utbildningen för internationella akademiker fyller 20 år

Behörighetsgivande kurs för internationella akademiker är en två terminer lång utbildning riktad till personer som är nya i Sverige och som har en akademisk bakgrund. Målet med kursen är att deltagarna ska lära sig det svenska språket på avancerad nivå så att de snabbare kan komma ut i det svenska arbetslivet inom det område de är utbildade i.

Utbildningen har funnits vid Högskolan i Borås sedan 2002 och har guidat vidare många nyanlända akademiker till framgångsrika karriärer i Sverige.

– Det är en tuff, snabb och effektiv utbildning som under en period var unik i Sverige. I dag finns det motsvarande utbildningar vid andra lärosäten i Sverige, men utbildningen vid Högskolan i Borås är fortfarande unik, på det viset att den riktar sig till akademiker, berättar Josefin Lindell-Sjögren, som är utbildningsansvarig tillsammans med Emma Almingefeldt.

Eftersom studenterna har en akademisk bakgrund har utbildningen lagts på en hög nivå, det ser man på kursens upplägg och studiematerial. Studenterna får bland annat träna upp sin grammatik, språkförråd och uttal, och de studerar grundläggande samhällskunskap med fokus på de rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige, hur arbetsmarknaden och arbetsmiljön ser ut och hur det politiska landskapet fungerar. Studenterna får också läsa och analysera modern svensk skönlitteratur som ger förståelse för svensk kultur och historia.

Utbildningen är uppdelad på två terminer med sex delkurser, och det är mycket som deltagarna ska hinna med att lära sig på bara ett år.

– En viktig anledning varför vi bedriver denna undervisning är att studenterna, som är akademiker, ska få vara i en akademisk miljö och att det är stimulerande. Vi vill ta till vara på deras kunskaper – det är en samhällsekonomisk vinst och är en otrolig resurs som annars riskerar att gå förlorad.

Josefin Lindell-Sjögren beskriver att klassrummen är mångkulturella, med deltagare som har kommit till Sverige av olika anledningar, till exempel på grund av oroligheter i sitt hemland eller för att de hittat kärleken i Sverige.

– Det är människor från hela världen och alla har olika bakgrunder. Ett klassrum kan rymma deltagare från sju, åtta länder och som kan ha vitt skilda yrkesbakgrunder. Eftersom de många gånger pratar olika språk, måste de konversera med varandra på svenska och då lär de sig också av varandra. Detta bidrar också till ett enormt erfarenhetsutbyte med intressanta och berikande vinklingar.

– Den resa som våra studenter gör är fantastisk. Några har fått jobb med hjälp av den akademiska rapport de har skrivit inom sitt professionella yrkesområde, en del kompletterar sin akademiska utbildning, en del omskolar sig till ett annat akademiskt yrke de har drömt om och andra går direkt ut i arbetslivet, säger Josefin Lindell-Sjögren.

 

En av dem som gått utbildningen för internationella akademiker är Yen Strandqvist som kommer från Vietnam, men som har bott i Sverige sedan 2015. Hon studerade grafisk formgivning vid Hanoi University of Industrial Fine Arts, och tog kandidatexamen 2011.

– I dag jobbar jag som grafisk formgivare på Chalmers tekniska högskola. Språkkunskaperna har spelat stor roll, de flesta på min arbetsplats pratar svenska i jobbet, men det är också viktigt för att kunna småprata, vara med på fika och i andra sociala sammanhang.

– Kursen för internationella akademiker har betytt jättemycket för mig, kunskaperna från kursen har varit viktiga för att komma in i det svenska samhället, kunna arbeta med det jag är utbildad till och för att förstå den svenska kulturen.

För att fira 20-årsjubileet planeras nu inför en alumnträff, där deltagare från tidigare år är välkomna att delta. Tid och plats är ännu inte bestämt.

  • Sista dagen för anmälan till höstterminen är 15 april.
  • Krav för att gå utbildningen är utländsk akademisk utbildning motsvarande en kandidatexamen, godkänt resultat SFI kurs D, samt Engelska 4.
  • Avslutad godkänd kurs ger motsvarande behörighet i svenska som andraspråk 1, 2, 3 och samhällskunskap 1b.
  • Utbildningen kallades tidigare för Invandrarakademin.

Läs mer om Behörighetsgivande kurs för internationella akademiker