Välkommen på FoUS-seminarium: Evidens och expertis inom socialt arbete

Montage med Alexander Björk

Hur kan evidens och expertis komplettera varandra inom socialt arbete? Välkommen på ett forskningsseminarium med Alexander Björk, universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

De senaste två decennierna har det ställts krav på att socialt arbete i högre utsträckning ska baseras på evidens. Kritiker menar att socialt arbete bygger på expertis som inte kan evidensbaseras på ett meningsfullt sätt. I den här föreläsningen visar Alexander Björk att evidens och expertis inte behöver stå i motsättning, utan att de istället kan komplettera varandra.

Läs mer och anmäl dig här