Välkommen till Akademisk högtid!

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Alla medarbetare är välkomna till ceremonin med efterföljande mingel. 
Antalet platser är begränsat. 

Installationsföreläsningar och hedersdoktorers öppna föreläsningar

Missa inte professorernas installationsföreläsningar och hedersdoktorernas öppna föreläsningar.