Vinnare av Pedagogiskt pris 2021 – Kamran Rousta

– Det känns fantastiskt. Jag känner mig verkligen hedrad. Det är en bekräftelse på det arbete jag gör, Våra energiingenjörsstudenter får jobb direkt efter examen och jag är stolt över att vara en del av detta. Tack alla studenter som har nominerat mig, säger Kamran spontant när vi frågar om priset.

Kamran Rousta undervisar och har undervisat på i stort sett alla kurser som handlar om värme, ventilation och kyla som ingår in Energiingenjörsprogrammet, som han tycker är världens bästa program.

Hur får du med dig studenterna i undervisningen?

– För mig är det viktigt ha studenterna i centrum. Jag anpassar undervisningen till vilka studentgrupper jag har framför mig. Genom att vara tydlig och rak och genom att jag förmedlar mina förväntningar på studenterna och de sina på mig, skapar vi tillsammans ramen för undervisningen. Sedan är jag alltid tillgänglig för studenterna. 

– I själva undervisningen uppmuntrar jag studenterna till att tänka på processerna och vägen till målet, och att inte bara tänka på svaret på ett problem. Jag skapar en inlärningsmiljö för studenterna för att de ska kunna utveckla sin analysförmåga och ett ingenjörstänkande.

Han förklarar att det är viktigt att sätta sig in i studenternas situation och möta dem på deras nivå.

– Jag lägger energi på att förstå dem och för att följa dem i deras progression. Och detta driver mig att utveckla mina undervisningsmetoder. Jag bryr mig helt enkelt. Jag brukar säga till studenterna att de kan googla fram de kunskaper som jag har i min hjärna, men de kan inte googla fram det jag har i mitt hjärta. Jag undervisar med hjärtat, förklarar han.

För att följa utvecklingen följer Kamran Rousta noga med i vad som händer ute i branschen. Det gör han bland annat genom att ha tät kontakt med sina tidigare studenter som i dag är verksamma som energiingenjörer.

– Tillsammans med mina tidigare studenter diskuterar jag till exempel vilka material och metoder som används i dag, berättar han.

På så vis skapar han den viktiga länken mellan de kunskaper studenterna får till sig på högskolan och professionen som sådan i studenternas framtida yrkesliv.

Kamran Rousta började undervisa på högskolan 2009. Innan dess var han själv student här på ett masterprogram inom resursåtervinning och redan då var han på gång att ”undervisa” genom att driva en mattesupport för sina studiekamrater på ingenjörsprogrammen. 

Kommitténs motivering

”Kamrans undervisning präglas av ett stort engagemang och en mycket hög förmåga att anpassa metoder till både studenters individuella behov och till olika lärmiljöer. Han brinner för sitt ämne och för att utveckla studenternas kunskap, självständighet och kritiska tänkande. Vidare är han lyhörd inför studenternas förslag till utveckling av kurser och uppmuntrar till delaktighet. Kamran knyter an till sin egen forskning kring resursåtervinning och gör studenterna medvetna om betydelsen av ett miljötänk, vilket innebär att han i förlängningen också bidrar till en bättre, mer hållbar, värld. 

’Genom att skapa en nyfikenhet som gör att vi lyfter upp våra huvuden för att se längre bort där vi kan hitta något relevant och intressant. Helt plötsligt sitter man och studerar utan att man tänker på det’, (citat från student).”

Priset delas ut på Akademisk högtid 22 april.

Läs mer om Akademisk högtid

Läs mer om Pedagogiskt pris