Här blir svensk polis bättre på brottsutredning

Bild på handklovar som ligger på ett tangentbord

Samhället blir alltmer komplext och dagligen ställs poliser inför komplicerade brottsutredningar. Komplexiteten till trots ska dessa förundersökningar genomföras på ett effektivt och rättssäkert sätt, samtidigt som de ska presenteras pedagogiskt i domstol. Nu sitter poliser från hela Sverige i skolbänken på högskolan för att bli bättre på utredningsområdet.

– Jag kände att jag behövde utveckla mina kunskaper kring brottsutredning. Dels för att själv bli en bättre utredare, dels för att göra ett bättre jobb när jag arbetar i den yttre verksamheten, säger Noa som för tillfället jobbar som utredare med fokus på brott i nära relation och är en av poliserna som valt att fördjupa sina kunskaper vid högskolan.

Under utbildningen får studenterna bland annat lära sig att hålla bättre förhör, säkerställa bevisning och lära sig att hjälpa åklagaren att ta fram ännu bättre förundersökningsmaterial att använda i domstol.

– Det märks ganska snabbt i en utredning om patrullerna har gjort ett bra eller dåligt jobb och många gånger kan det påverka utredningen väldigt mycket. Det som tar en minut att göra ute på fältet kan ta en timme att göra under utredningsprocessen. Jag hoppas ta med mig alla nya kunskaper ut och bidra till en bättre utredning redan från början, fortsätter han.

Utbildningen har redan bidragit till att lösa brott

Redan nu, efter bara några månader, har kunskaperna kommit till nytta. Tankegångarna är annorlunda och kunskaper kring vilka metoder som är mest effektiva i olika stadier under brottsutredningar kommer väl tillhands.

– Jag har börjat tänka annorlunda och fokusera på vad det är för kunskap jag vill nå i mitt utredningsarbete. Det kommer i sin tur att inverka på bevisföring och förhörsdelen vilket kan vara avgörande för att vi ska kunna presentera tillräckligt med underlag för en fällande dom, förklarar Noa.

Han tar sedan upp ett exempel från ett nyss avgjort rättsfall som ledde till en fällande dom. En pappa försökte köra över sin son med bil, och det fanns ingen annan bevisning förutom barnets vittnesmål. Utredarna fick istället fokusera på att bygga upp utredningen på ett annat sätt.

– Vi använde inspelade barnförhör, klipp från polisflyget som vi länkade ihop med larmsamtalet och annat material. Allt det här sammantaget ledde tillslut till en fällande dom.

Att utredarna var innovativa och använde moderna metoder var nyckeln.

– Med ett annat tankesätt och ny kunskap från utbildningen kunde jag göra en bra utredning. Hur ska jag nå kunskap? Varför ställer jag de frågor som jag gör? Vad är mitt mål? Mitt tankesätt har redan blivit bättre vilket hade stor påverkan på utfallet av utredningen, konstaterar Noa.

Stort intresse från olika delar av myndigheten

Intresset att kompetensutveckla sig inom brottsutredning har varit stort från poliser med vitt skilda befattningar inom Polismyndigheten. Demokratihotande brott, ungdomsbrott, grova brott, trafficking och försvunna personer är exempel på vad studenter vid kandidatprogrammet jobbar eller har jobbat med.

– Vi vill bidra med ny kunskap till studenterna, samtidigt finns det mycket erfarenheter hos de poliser som studerar hos oss som kommer alla till gagn. Vi har seminarium med grupper där någon jobbat två år inom myndigheten, och någon annan har jobbat 15 år med grova brott. Alla lyssnar på varandra och får den andres perspektiv, säger Therese Bäckman, proprefekt vid Akademin för polisiärt arbete och programansvarig för kandidatutbildningen.  

Möjlighet att studera vidare och forska

Noa är alumn från polisutbildningen vid Högskolan i Borås, och att få en kandidatexamen är inte målet i sig. Drivkraften är att plugga för att bli en ännu bättre polis.

– I framtiden skulle jag kunna se mig själv ta en magisterexamen och forska, det hade absolut varit något för mig, men i nuläget vill jag bara bli en så bra polis som jag bara kan, avslutar han.