Julaktivitet med inspiration

Tanken med aktiviteten är att ge medarbetare en chans att lyssna på korta inspirationsföreläsningar av de projekt som beviljats rektors strategiska medel. Detta samtidigt som alla bjuds på julfika och jullunch. Tidigare år har institutioner/avdelningar själva ordnat jullunch för sina medarbetare, men nu möjliggörs i stället ett gemensamt julfirande över organisationsgränserna.

– Vi hoppas att många medarbetare har möjlighet att delta för att inspireras, träffa kollegor och njuta av god julmat. Samtidigt som vi under dagen lyssnar på projekt som arbetar för att utveckla högskolans verksamhet på olika sätt kan vi passa på att få lite julkänsla, säger controller Thomas Johansson, som ansvarar för programmet för dagen.

Anmäl dig senast 21 november kl. 09:00

Du väljer själv hur du deltar utifrån ett antal alternativ.

För mer information om program och anmälan, logga in i Personlig startsida och hitta länken till anmälan i meddelandet ”Anmäl dig till den högskolegemensamma julaktiviteten”.

Två gånger om året har alla medarbetare möjlighet att genom rektors strategiska medel söka finansiering för att driva utvecklingsprojekt kopplade till högskolans mål och strategier.

Läs mer om rektors strategiska medel