Kinesiskt utbyte vidgar vyer och skapar kontakter

Bild på Campus

2018 tecknade Högskolan i Borås ett samarbetsavtal med Tiangong University. Avtalet är en del i ICM-programmet som syftar till att ge både studenter och personal möjlighet till utbyte utanför Europa. Efter en problemfylld start då pandemin satte stopp för utbytet kom det äntligen i gång 2021. Sedan dess har totalt fem kinesiska studenter anlänt till Textilhögskolan för att studera under en termin. Något utbyte från Sverige till Kina är inte aktuellt då Kinas skärpta visumkrav efter pandemin förhindrar detta. I år besöktes Textilhögskolan för första gången av tre lärare från Tiangong University. De har under sitt fem veckor långa besök både undervisat och forskat tillsammans med Textilhögskolans forskare och lärare.

Andy Zhang, som är ansvarig för Universitetet i Tiangongs internationella program, har stora förhoppningar på utbytet:

– Jag hoppas att utbytet ska stärka det bilaterala samarbetet inom textil och i framtiden även leda till ett utökat samarbete inom andra områden som Högskolan i Borås och Universitetet i Tiangong har gemensamt. Tiangong University är ett av de mest ansedda universiteten i Kina när det kommer till textil. Vi har, liksom Högskolan i Borås, inte enbart ett teoretiskt utan också ett praktiskt angreppssätt till det textila området vilket gör det enkelt och naturligt för de båda lärosätena att samarbeta.

Andy Zhang berättar vidare att Kina har mycket att lära av Europa och Sverige när det kommer till undervisning och imponeras av hur man tillsammans löser problem:

–Europeiska högskolor och universitet är mer organiserade och har generellt en bättre utvecklad undervisning. I Kina är det fortfarande så att läraren undervisar och studenten antecknar. I Sverige för man mer av en dialog med studenterna och de får ta sig an problemet tillsammans genom exempelvis grupparbeten. Vi kan se att utbytet blir en ”ögonöppnare” för studenterna och att deras nya, bredare världsbild i vissa fall kan leda till livsavgörande beslut som de kanske annars inte hade tagit.  

Planer på framtida samarbeten

Li Guo, universitetslektor inom området textilteknologi, är Textilhögskolans projektledare för utbytet. Hon anser att personalutbytet är viktigt och att Sverige och Kina har mycket att lära av varandra när det kommer forskning inom smart textil:

–I Kina får man saker gjort på kort tid. Under en tidsperiod på ungefär fem år har de gått från grundläggande materialutveckling till färdig produkt, vilket är väldigt imponerande. Båda länderna har kommit långt i sin forskning inom smart textil men inom olika inriktningar. Det har därför varit ett väldigt lyckat utbyte och det finns redan planer på framtida samarbeten när det kommer till forskning, avslutar Li Guo.

 

Det huvudsakliga syftet med utomeuropeisk mobilitet (ICM) är att erbjuda möjligheter till akademisk, professionell och personlig utveckling för studenter, lärare och annan personal vid de lärosäten som deltar. Målet är att kvaliteten på de deltagande verksamheterna ska höjas genom ett ökat kvalitativt internationellt samarbete, internationalisering och strategisk kompetenshöjning inom alla personalkategorier.