Lyckad workshop om internationalisering på hemmaplan

Ilona Sárvári Horváth är projektledare för projektet Internationalisering på hemmaplan och ser en enorm nytta i den här typen av arbete:

–Det är en viktig fråga som berör alla på högskolan. Många tror att det betyder att vi behöver öka antalet kurser som ges på engelska, men vad som behövs är tankesättet att integrera internationella, interkulturella och globala perspektiv i våra kursen oavsett vilket språk kursen ges i.

Studenter vill i allt högre grad ha en utbildning som är relevant i hela världen. Världen sitter ihop och landsgränser blir mindre och mindre viktiga för arbete och vardagsliv. Därför är det extra viktigt att hitta metoder för att studenterna ska få ett globalt perspektiv utan att för den sakens skull behöva åka utomlands. Det öppnar upp för större flexibilitet i hur man sätter ihop en utbildning och vad som är attraktivt för studenter att söka.

Martin G. Eriksson, akademichef vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan) var en av deltagarna vid workshopen. Han ser en stor nytta i att prata om internationalisering tillsammans över ämnesgränserna:

– Det finns både möjligheter och utmaningar kring internationalisering där vi som högskola behöver kunna arbeta framåt gemensamt. Inte minst i våra professionsutbildningar är de internationella perspektiven viktiga med tanke på studenternas framtida arbetsuppgifter och det väcker spännande frågor om exempelvis etik och studenters akademiska frihet. Där finns också många viktiga erfarenheter att bygga vidare på inom vårt lärosäte. Det är också frågor som rör övergripande utbildningsfrågor, inte minst om vi som idag talar om lärandemål kopplade till internationella erfarenheter - då måste vi veta hur vi vill hantera examination och kriterier för godkännande och underkännande. Där är det viktigt att vi utbyter erfarenheter och perspektiv och jag tror att det kan ge positiva återverkningar inom andra delar av våra utbildningar.

Ilona Sárvári Horváth avslutar med uppmaning. Det här är något som vi kommer se mer av inom sektorn, och fler kommer behöva engagera sig:

– Jag är glad för att så många dök upp men vi hade absolut kunnat vara fler. Vi behöver kunskap, stöd och verktyg. Det finns ingen som inte berörs av det här, och ju fler perspektiv på internationalisering vi får i workshoparna ju bättre blir vår förståelse av världen runtomkring oss.

Läs mer om Projekt internationalisering på hemmaplan här.